Parapluplan Parkeren

Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren onherroepelijk

Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren gewijzigd vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Vooraankondiging bestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. Door aanpassing van de Woningwet komen de stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening te vervallen. Voor het kunnen terugvallen op de stedenbouwkundige bepalingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Vanaf deze datum moeten de stedenbouwkundige bepalingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeentelijke parkeernormen zijn een onderdeel van deze stedenbouwkundige bepalingen.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen