Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vooraankondiging bestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. Door aanpassing van de Woningwet komen de stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening te vervallen. Voor het kunnen terugvallen op de stedenbouwkundige bepalingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Vanaf deze datum moeten de stedenbouwkundige bepalingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeentelijke parkeernormen zijn een onderdeel van deze stedenbouwkundige bepalingen.

Om het toetsen van nieuwe plannen aan de gemeentelijke parkeernormen ook na 1 juli 2018 mogelijk te maken laat het college van B en W een zogenoemd paraplubestemmingsplan voorbereiden.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op de pagina Parapluplan parkeren. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen