Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Het college van B en W legt voor het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Door aanpassing van de Woningwet komen de stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening te vervallen. Voor het kunnen terugvallen op de stedenbouwkundige bepalingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Vanaf deze datum moeten de stedenbouwkundige bepalingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeentelijke parkeernomen zijn een onderdeel van deze stedenbouwkundige bepalingen. Om het toetsen van nieuwe plannen aan de gemeentelijke parkeernormen ook na 1 juli 2018 mogelijk te maken legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018012004-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen