Olst - Bevrijdingsweg 2

Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 onherroepelijk

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 is op 2 augustus 2018 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2

Voor de locatie Bevrijdingsweg 2 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3585) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het omzetten van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming mogelijk waarbij de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft.

Vooraankondiging bestemmingsplan Olst, Bevrijdingsweg 2

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen