Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vooraankondiging bestemmingsplan Olst, Bevrijdingsweg 2

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Bevrijdingsweg 2 in Olst, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie E, nummer 3585.
Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:
• het herzien van de maatschappelijke bestemming naar de bestemming ‘Wonen’.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie 

Het college van B en W heeft op 25 januari 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Bevrijdingsweg 2. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzien bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving overeenkomst Bevrijdingsweg 2  pdf 151,9 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen