Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2

Voor de locatie Bevrijdingsweg 2 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3585) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het omzetten van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming mogelijk waarbij de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001038-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018. U vindt het plan op Ruimtelijke Plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op onze site.

 

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen