Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 11 juni 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 vast. Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Bevrijdingsweg 2 te Olst, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3585. Het plan maakt het omzetten van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming mogelijk waarbij de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001038-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018. U vindt het plan op Ruimtelijke Plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Beijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen