Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Wijhe - Enkweg 12

Bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 12 onherroepelijk

Het bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 12 is op 2 augustus 2018 onherroepelijk geworden.

Bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 12 vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan Enkweg 12

Voor de locatie Enkweg 12 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummer 6132) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk waarbij de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft.

Vooraankondiging bestemmingsplan Enkweg 12

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen