Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Enkweg 12

Voor de locatie Enkweg 12 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummer 6132) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk waarbij de bestaande bebouwing gehandhaafd blijft.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017004019-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen