Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vooraankondiging bestemmingsplan Enkweg 12

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Enkweg 12 in Wijhe (kadastraal bekend als de gemeente Wijhe, sectie F, nummer 6132).

Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

  • het herzien van de bedrijfsbestemming naar de bestemming ‘Wonen’.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze pagina. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 21 november 2017 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Enkweg 12. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst vindt u bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving Enkweg 12 Wijhe  pdf 194,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen