Boerhaar - Boerhaar 2

Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Buitengebied Boerhaar 2 onherroepelijk

Bestemmingsplan Boerhaar 2 gewijzigd vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Boerhaar 2 ter inzage

Voor de locatie Boerhaar 2 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3349, 3351, 3823 en 3824) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het verleggen van het agrarische bouwvlak planologisch mogelijk.

Voorbereidingsbesluit Boerhaar 2 te Wijhe

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen