Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Boerhaar - Boerhaar 2

Bestemmingsplan Buitengebied Boerhaar 2 onherroepelijk

Bestemmingsplan Boerhaar 2 gewijzigd vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Boerhaar 2 ter inzage

Voor de locatie Boerhaar 2 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3349, 3351, 3823 en 3824) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het verleggen van het agrarische bouwvlak planologisch mogelijk.

Voorbereidingsbesluit Boerhaar 2 te Wijhe

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen