Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerp omgevingsvergunning Jan Meesterweg ter inzage

Voor de locatie Jan Meesterweg (voorlopig) 1, 3, 5, 7, 9 en 11 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6302 (gedeeltelijk), 6944 (gedeeltelijk) en 6945 (gedeeltelijk) legt het college van B en W een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt het bouwen van twee drie-onder-één kapwoningen planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.OM2016004016-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25-1-2018 tot en met 7-3-2018. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen