Wijhe - Jan Meesterweg

Spring naar einde van Recente berichten

Ontwerp omgevingsvergunning Jan Meesterweg ter inzage

Voor de locatie Jan Meesterweg (voorlopig) 1, 3, 5, 7, 9 en 11 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 6302 (gedeeltelijk), 6944 (gedeeltelijk) en 6945 (gedeeltelijk) legt het college van B en W een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt het bouwen van twee drie-onder-één kapwoningen planologisch mogelijk.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen