Rekenkamercommissie | archief

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij het uitvoeren van de controlerende taak. De commissie adviseert de gemeenteraad.

Bijlagen:

Onderliggende bijlagecategorieën

Deel dit
Mail
Bellen