Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2022

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 7 februari 2022: 

 1. Categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is, aan te wijzen. Vier amendementen werden hierbij ingediend:
  1. Bindend advies woningbouwprojecten buitengebied 3 of meer van CDA en PvdA aangenomen met 6 stemmen voor (CDA,PvdA, VVD en D66) en 3 tegen.
  2. Bindend advies bij 5 of meer woningen bebouwde kom van PvdA en CDA verworpen met 4 stemmen voor (PvdA, CDA en D66) en 5 tegen.
  3. Extra categorieën adviesplicht van CDA aangenomen met 7 stemmen voor (CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen) en 2 tegen.
  4. Ruime definitie adviesrecht intensieve veehouderij van D66 aangenomen met 5 stemmen voor (D66, GroenLinks, PvdA en CDA) en 4 tegen.
 2. Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 20-20a vast te stellen.
 3. Twee moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda:
  1. Motie Hart voor kinderen van Gemeentebelangen werd aangehouden.
  2. Motie Stimuleren bijverdienen in de bijstand van CDA en PvdA werd unaniem aangenomen.
 4. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 januari 2022 vast te stellen. 

De volledige teksten van de amendementen en moties zijn te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt. 

Deel dit
Mail
Bellen