Besluitenlijst raadsvergadering 24 januari 2022

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 24 januari 2022: 

 1. Het voorzieningenhart Wesepe op de raadsagenda 2022-2026 te zetten waarbij besluitvorming is voorzien in 2025 en hiervoor budget beschikbaar te stellen. 
 2. Het Delegatiebesluit Olst-Wijhe te wijzigen miv inwerkingtreding Omgevingswet en de wijziging na een jaar te evalueren.
 3. Vier moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda:
  • Motie Klimaatcrisis uitroepen van GroenLinks. De motie werd met 1 stem voor en 8 tegen verworpen.
  • Motie Geen laagvliegroutes van D66, CDA en PvdA. De motie werd met 8 stemmen voor en 1 tegen (GroenLinks) aangenomen.
  • Motie Regionale conferentie OD IJsselland raden van D66. De motie werd na een toezegging undefined undefined undefined undefined undefined van de wethouder ingetrokken.
  • Motie Nedersaksische streektaal van de VVD. De motie werd unaniem aangenomen.
 4. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 december 2021 vast te stellen.

De volledige teksten van de moties zijn te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt. 

Vragen 

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op gemeenteraad.olst-wijhe.nl/.

Deel dit
Mail
Bellen