Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2022  

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 12 december 2022:

  1. Mevrouw Spijkerman en mevrouw Van Es te benoemen tot externe voorzitter van de gemeenteraad.
  2. De aanvulling op structuurvisie voor Wengelerhoek en nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  3. Besluit tot Grondexploitatie Wengelerhoek te openen.
  4. Het Programma Olstergaard aan te passen.
  5. De Nota Grondbeleid 2023-2026 vast te stellen.
  6. De belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023 vast te stellen.
  7. De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 oktober, 7 en 21 november vast te stellen.

Meer informatie? Neem dan contact op met Anne-Marie Holleman via griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen