Besluiten raadsvergadering 31 oktober 2022  

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 31 oktober  2022:

  1. De heer A.H.T. Schuiling te benoemen als burgerlid van de PvdA.
  2. De eindnotitie bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld gewijzigd vast te stellen.
    Een amendement ‘Geen bezuinigingen in Voorliggend Veld’ van D66, PvdS, PvdA en GL werd verworpen met 6 stemmen (D66, PvdS, PvdA en GL) voor en 10 tegen.
    Een amendement ‘In 2023 geen bezuinigingen in Voorliggend Veld’ van CDA, GB en VVD werd aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, GB en VVD) en 6 tegen.
  3. De Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.
  4. De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 19 september en 3 november 2022  vast te stellen.

De volledige teksten van de amendementen staan op gemeenteraad.olst-wijhe.nl in de agenda van 31 oktober bij agendapunt 2. 

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie. 

Deel dit
Mail
Bellen