Besluitenlijst raadsvergadering 3 oktober 2022

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 3 oktober 2022:

  1. De heer S.J. Eenkhoorn tijdelijk toe te laten als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe.
  2. Als leden van de werkgeverscommissie mevrouw J. Olthof en de heer R. Niemeijer te benoemen.
  3. Mevrouw W.B. ter Haar, of indien van toepassing haar tijdelijk vervanger de heer S.J. Eenkhoorn, en mevrouw A.S. Roessink te benoemen als lid van Toezichthoudend orgaan De Mare.
  4. Mevrouw M. Gerritsen ontslag te verlenen als burgerlid van de PartijvdSport.
  5. Het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11 vast te stellen.
  6. Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. De motie Compensatie Gazprom ingediend door alle fracties, werd unaniem aangenomen. De volledige tekst van de motie is te vinden in de agenda van 3 oktober bij het betreffende agendapunt.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie of kijk op de website van de gemeenteraad.

Deel dit
Mail
Bellen