Besluitenlijst raadsvergadering 19 september 2022

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 19 september 2022:

  1. Ontslag te verlenen aan burgerlid M.D. Jumelet.
  2. De heren Van Tilborg (GB) en Wunderink (VVD) toe te laten als lid van de gemeenteraad. Zij vervangen respectievelijk de heren Blind en Olthof die op 5 juli 2022 benoemd zijn tot wethouder.
  3. De Coördinatieregeling voor de ontwikkeling van IJsseldijk 59 te Welsum (Welzorgsum) van toepassing te verklaren.
  4. Het bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c vast te stellen.
  5. Het bestemmingsplan Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e vast te stellen.
  6. Het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 vast te stellen.
  7. De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 en 5 juli 2022 vast te stellen.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie of kijk op de website van de gemeenteraad.

Deel dit
Mail
Bellen