Besluitenlijst raadsvergadering 28 juni

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 28 juni 2021 de volgende punten.

  1. Als plaatsvervangend raadsgriffier mevrouw A. Holleman te benoemen tot en met 30 november 2021.
  2. De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast te stellen. Hierbij zijn 2 amendementen ingediend en aangenomen. Verder werden er 6 moties ingediend waarvan er 5 zijn aangenomen. De moties en amendementen zijn te vinden bij de vergadering op de gemeentelijke website.
  3. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 juni 2021 vast te stellen.

 

Deel dit
Mail
Bellen