Besluiten raadsvergadering 14 juni

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 14 juni 2021 de volgende punten.

Besluiten:

  1. Tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten met de gemeenten Deventer en Raalte. Een motie van D66 om in de gunningscriteria nadrukkelijk rekening te houden met het beroep door de accountant op de ambtelijke organisatie werd verworpen met 4 stemmen voor (D66, PvdA en CDA) en 5 tegen.
  2. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 mei 2021 vast te stellen.

Deel dit
Mail
Bellen