Besluitenlijst raadsvergadering 12 april

Deze punten besloot de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 12 april 2021.

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 12 april 2021:

  1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) Olst-Wijhe 2021 vast te stellen.
  2. De notitie Maatschappelijk herstel en nazorg na corona vast te stellen en deze te betrekken bij de bestuursopdracht heroverweging.
  3. Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12 vast te stellen.
  4. Het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe vast te stellen.

Vragen?

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Stuur een mail naar de griffie of kijk op de pagina van de gemeenteraad.

Deel dit
Mail
Bellen