Besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2021  

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2021:

  1. de heer Hans Kamphuis als tijdelijk wethouder te benoemen met een tijdsbestedingsnorm van 0,7 fte en de tijdsbestedingsnorm van wethouder Hans Olthof tijdelijk te verhogen van 0,7 naar 1,0 fte. Dit ter vervanging van wethouder Engberink die met ziekteverlof is.   
  2. De Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021 – 2025 vast te stellen. D66 en VVD dienden een motie in met de oproep aan het college om jaarlijks een terugkoppeling te geven van de mate waarin en wijze waarop kinderen in Olst-Wijhe geprofiteerd hebben van de samenwerking in IJsselland. De motie wordt unaniem – met 13 stemmen – aangenomen. De tekst van de motie is te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.
  3. Het bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst vast te stellen.
  4. De Integrale Laadvisie van de gemeente Olst-Wijhe vast te stellen.
  5. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2021 vast te stellen.
Deel dit
Mail
Bellen