Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2021   

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 22 november 2021:

  1. Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest vast te stellen. 
  2. Het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a gewijzigd vast te stellen. 
  3. Baker Tilly (Netherlands) N.V. aan te wijzen als accountant voor de boekjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 met de mogelijkheid te verlengen met maximaal tweemaal één jaar. 
  4. Deel te nemen aan het experiment centraal stemmen tellen. 
  5. Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van de fracties van GB, CDA, PvdA, GL  en D66 aan te nemen met 8 stemmen voor en 1 stem van de VVD tegen. De motie verzoekt het college om in de beleidsregels van 2022 met betrekking tot de Participatiewet (algemene en bijzondere bijstand) een vrijstelling van giften in persoonlijke sfeer tot € 1200,- per jaar vast te leggen.  
  6. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 november 2021 vast te stellen. 

De volledige tekst van de motie is te vinden op de website van de gemeenteraad bij het betreffende agendapunt. 

Vragen 

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op gemeenteraad.olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen