Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpwijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe

Voor de locatie Wechterholt 4 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie B, nummers 2595 en 2592) legt het college van B en W een ontwerp wijzigingsplan ter inzage. Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar twee wooneenheden en de verbouwing van het karakteristieke bijgebouw tot woning, planologisch mogelijk.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wechterholt 4 te Wijhe

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de wijzigingsplanprocedure “Wechterholt 4, Wijhe”, waarmee het realiseren van in totaal 3 woningen met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk worden gemaakt.

De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Wechterholt, die voor 2 woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.WP20180001040-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018. U vindt het plan op Ruimtelijke Plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.


Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen