Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Wijzigingsplan Rietbergweg 1 vastgesteld

Het college stelde op 16 januari 2018 het wijzigingsplan Buitengebied, Rietbergweg 1 vast.

Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Rietbergweg 1 te Wijhe, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie G, nummers 2200 en 2020. Dit plan maakt het splitsen van de bestaande karakteristieke boerderij planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001031-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018. U vindt het plan op Ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op Ruimtelijke plannen Olst-Wijhe.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.
    Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen