Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vooraankondiging Uitwerkingsplan Noorder Koeslag

Het college van B en W laat een nieuw uitwerkingsplan maken voor fase 1 van het Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3548 (gedeeltelijk), 3568 en 3825 (gedeeltelijk). Dit plan maakt de bouw van 50 tot 65 woningen planologisch mogelijk. In het plan worden rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze site.

In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen