Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Verleende omgevingsvergunning Engeweg 15a

De onderstaande vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.

Engeweg 15a in Wijhe

Het plan maakt het bouwen van een schuur en het gebruik van het perceel voor wonen, planologisch mogelijk. Het plan (identificatienummer: NL.IMRO.1773.OM2018001037-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 8 augustus 2018 tot en met 20 september 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij het college van B en W heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze kon indienen.

 

Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de verleende omgevingsvergunning niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen