Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerp omgevingsvergunning Engeweg 15a ter inzage

Voor de locatie Engeweg 15a te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummer 2147 en sectie C, nummer 2327) legt het college van B en W een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt het bouwen van een schuur en het gebruik van het perceel voor wonen, planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.OM2018001037-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 maart 2018 tot 26 april 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen