Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter ter inzage

Voor de woongebieden Tollenaar en Veldwachter, globaal gelegen tussen de Raalterweg en de Scholtensweg te Wesepe legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Het plan betreft de volgende ontwikkelingen:

  • het planologisch fixeren van het maximaal aantal woningen voor de Tollenaar op 12 woningen;
  • het planologisch toevoeging van vier extra woningen aan de Veldwachter, waardoor het maximale aantal woningen 24 wordt.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018005009-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 april 2018 tot en met 6 juni 2018. U vindt het plan op Ruimtelijke Plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen