Olst - Randerstraat 3

Spring naar einde van Recente berichten

Wijzigingsplan Buitengebied, Randerstraat 34, Olst onherroepelijk

Het Wijzigingsplan Buitengebied, Randerstraat 3, Olst is op 2 januari 2019 onherroepelijk geworden.

Vastgesteld wijzigingsplan Randerstraat 3 Olst

Het college van B en W stelde op 20 november 2018 het wijzigingsplan Randerstraat 3 ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Randerstraat 3 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 3798). De ontwikkeling betreft de bouw van een nieuwe schapenstal.

Ontwerpbestemmingsplan Randerstraat 3 ter inzage

Ondertekening overeenkomst Randerstraat 3 in Olst

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling R... 18 april 2018 om 09:00
Spring naar begin van Oudere berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen