Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2

Woensdag 23 mei 2018 is gemeld dat het vastgestelde wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 vanaf donderdag 24 mei 2018 ter inzage ligt. Door een technische storing is het vastgestelde wijzigingsplan digitaal niet raadpleegbaar op Ruimtelijke plannen. Daarom wordt het bestemmingsplan vanaf 31 mei 2018 opnieuw zes weken ter inzage gelegd.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001034-0201) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 31 mei 2018 tot en met 11 juli 2018. U vindt het plan op Ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de bronbestanden.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen