Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 vastgesteld

Het college van B en W stelde op 1 mei 2018 het wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Nieuwe Kampen 2 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 851). Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar drie wooneenheden, planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001034-0201) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

 

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze hebt ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze hebt ingediend.

 

 

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen