Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 ter inzage

Voor de locatie aan de Nieuwe Kampen 2 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 851) legt het college van B en W een ontwerp wijzigingsplan ter inzage. Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar drie wooneenheden, planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001034-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 maart tot en met 11 april 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen