Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 12-3-2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Boxbergerweg 25 en 25a te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummers 3938 en 3939). Het plan maakt het omzetten van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ met de aanduiding ‘twee woningen’ planologisch mogelijk. Het bedrijfspand wordt gesloopt en op deze plek wordt een nieuwe woning mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfswoning blijft bestaan.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001033-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 22-3-2018 tot en met 2-5-2018. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • Tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen