Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 25-25a ter inzage

Voor de locatie Boxbergerweg 25 en 25a in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummers 3938 en 3939) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de het omzetten van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ met de aanduiding ‘twee woningen’ planologisch mogelijk. Het bedrijfspand wordt gesloopt en op deze plek wordt een nieuwe woning mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfswoning blijft bestaan.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001033-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen