Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 23 vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 16 juli 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 23 vast.

Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Boxbergerweg 23 te Olst, kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 2511. De agrarische bedrijfsbebouwing wordt in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte gesloopt. Ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001036-0301) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 juli tot en met 5 september 2018. U vindt het plan op ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de site van RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen