Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerp bestemmingsplan Boxbergerweg 23 ter inzage

Voor de locatie aan de Boxbergerweg 23 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 2511) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. De agrarische bedrijfsbebouwing wordt in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte gesloopt. Ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018001036-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 maart tot en met 10 mei 2018. U vindt het plan op ruimtelijke plannen. Ook kunt u het plan inzien bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de site van RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen