Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan Boxbergerweg 23

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie Boxbergerweg 23 in Olst (kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie E, nummer 2511).

Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

  • Het slopen van de agrarische bedrijfsbouwing in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Ter compensatie worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op de pagina Olst - Boxbergerweg 23. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 18 januari 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Boxbergerweg 23. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzien op de pagina Olst - Boxbergerweg 23 en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus van 21 februari 2018 tot en met 4 april 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving overeenkomst Boxbergerweg 23 Olst-Wijhe  pdf 180,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen