Geen gebruik van grondwater in Den Nul en De lange Kolk afgesloten

Bij het mogelijke drugslab dat afgelopen zondag gevonden is op Den Nul, zijn chemische middelen aangetroffen. De mogelijkheid bestaat dat deze chemische stoffen ook in het grondwater en in de Lange Kolk terecht zijn gekomen. Zolang dit niet duidelijk is, is de Lange Kolk op Den Nul uit voorzorg afgesloten voor iedereen. Ook is het advies afgegeven, aan direct aanwonenden, geen gebruik meer te maken van het grondwater. Dit laatste geldt alleen voor direct aanwonenden. Zij zijn hierover geïnformeerd.

Uit contact met de GGD is naar voren gekomen dat ze niet verwachten dat er grote gezondheidsproblemen uit voortkomen, maar dat is ook afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Deze onderzoeken zijn in volle gang. De maatregelen zijn daarom uit voorzorg genomen. De GGD adviseert: mocht u toch klachten hebben omdat u in contact bent geweest met mogelijk besmet water of daarover ongerust ben, neem dan contact op met uw huisarts.

Voor direct aanwonenden wordt maandagavond een bijeenkomst gehouden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Deel dit
Mail
Bellen