Combinatie Nikkels/Bemog mag locatie Tellegen in Wijhe herontwikkelen

Eerder vertelden we over de openbare biedprocedure die we waren gestart en waarbij ontwikkelaars plannen voor de Tellegenlocatie konden indienen. Ook schreven we over de stemprocedure die we onder een groep omwonenden gingen uitzetten. Alle scores zijn bij elkaar gezet en het college van B&W heeft bekend gemaakt om de opdracht voor de herontwikkeling van de Tellegenlocatie voorlopig te gunnen aan Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling.

Twaalf gegadigden

Twaalf partijen schreven zich in voor de biedprocedure. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten en vielen daarmee af. De overige zeven plannen werden inhoudelijk beoordeeld. Vijf ontwikkelaars maakten een plan waarbij een deel van het naastliggende grasveld onderdeel uitmaakt van de herontwikkeling. 
Na de inhoudelijke beoordeling hebben we de plannen via de website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl bekend gemaakt.160 omwonenden zijn gevraagd aan te geven welk plan zij het beste vinden voor hun omgeving. In totaal maakten 59 omwonenden van deze mogelijkheid gebruik. Er is door de omwonenden heel verschillend gestemd. Er was weinig verschil in voorkeur voor de keuze om te bouwen alleen op het schoolterrein of om ook te bouwen op een deel van het naastliggende grasveld.

Uitslag

Na afronding van de inhoudelijke beoordeling van de plannen en de stemming van omwonenden zijn de financiële biedingen aan de beoordeling toegevoegd. De optelsom van de beoordeling door de gemeente, aangevuld met de stemmen van omwonenden en de hoogte van de financiële bieding heeft uiteindelijk de einduitslag bepaald. In totaal kon een plan 600 punten verdienen. 300 punten voor de beoordeling en stemmen omwonenden en 300 punten voor het financiële bod.

Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling heeft bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. De onderbouwing is te vinden op www.olst-wijhe.nl/tellegenschool.

25 woningen

Met het plan van Nikkels/Bemog realiseren we op de locatie Tellegenschool en een deel van het naastliggende grasveld 25 woningen. Het gaat om eengezinswoningen, beneden/bovenwoningen en appartementen. Er worden 9 appartementen op een deel van het grasveld gerealiseerd, 16 woningen op locatie Tellegenschool (aan de Kupe 9, aan het park 7). 52% van de woningen is bestemd voor senioren, 48% voor starters. Er is aandacht voor betaalbare woningen. Er wordt 16% sociale huurwoningen opgenomen.

Tellegenlocatie winnende plan en ontwerp van Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling

Vervolgstappen

De vervolgstappen om te komen tot een verkoopovereenkomst worden nu gezet. Spoedig na besluitvorming over de definitieve gunning zal door de gemeente een kennismaking worden georganiseerd tussen de direct aanwonenden en combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Vanaf dat moment is deze partij aan zet om de bewoners en de buurt te informeren en te betrekken bij het vervolgproces. 

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Natasja Hulsebos, projectleider, via e-mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via telefoonnummer 14 0570.

Deel dit
Mail
Bellen