Plannen herontwikkeling locatie Tellegen bekend

Zoals bekend is, zijn we bezig om de locatie van de voormalige Tellegenschool te herontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor konden ontwikkelaars tot en met 25 september een plan bij ons indienen.  

Plannen beoordelen

We ontvingen 7 plannen die voldoen aan de inschrijvingsvereisten. Deze plannen hebben we intern beoordeeld en leggen we nu graag aan omwonenden van de Tellegenschool voor.   

Op onze website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl vind je vanaf 15 oktober een overzicht van de ingediende plannen. Elk plan bestaat uit een of meerdere schetsen en een beschrijving van het idee dat de ontwikkelaar voor ogen heeft. De plannen zijn ook op de ramen van de school (grasveldzijde) te zien. Zo kun je samen met je buurtbewoners bij de school met elkaar over de verschillende ontwerpen praten.    

Een groep omwonenden van de Tellegenschool ontvangt een brief met daarin het verzoek hun stem uit te brengen op het plan dat ze het beste voor de omgeving vinden. Ze mogen 1 x hun stem uitbrengen.   

Hoe verder?

Tot en met zondag 30 oktober kan er gestemd worden. Daarna brengen we de scores (van de gemeente en omwonenden) van de plannen en financiële biedingen bij elkaar. Deze uitslag gaat naar het college dat hierover een besluit neemt. Zodra het besluit door het college is genomen, maken we bekend welke partij de locatie van de Tellegen gaat ontwikkelen.    

Deel dit
Mail
Bellen