U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Inschrijving aanduiding politieke groepering gemeenteraadsverkiezingen

De burgemeester van Olst-Wijhe maakt volgens artikel G3, lid 1 van de Kieswet bekend, dat politieke groeperingen met volledige rechtsbevoegdheid, een verzoek kunnen doen om inschrijving in een register voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 21 maart 2018, dat door het centraal stembureau wordt aangelegd. Kandidaatstelling vindt plaats op 5 februari 2018. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van de raad, Postbus 23, 8130 AA Wijhe. Het verzoek dient uiterlijk op 27 december 2017 te zijn ontvangen. De burgemeester voornoemd, A.G.J. (Ton) Strien.

Politieke groeperingen die al bij de Kiesraad zijn geregistreerd en politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven geen inschrijving aan te vragen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente.

Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inschrijving kunt u terecht in het gemeentehuis.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen