U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Steun voor windmolens en zonnevelden neemt toe

Op woensdag 13 december vond de tweede bijeenkomst plaats over het milieuonderzoek voor windmolens en zonnevelden. Opnieuw kwamen er ruim 75 bezoekers. De sfeer tijdens de avond was goed. De bezoekers waren positief kritisch. Tijdens de avond bleek dat inwoners vaak geen duidelijk beeld hebben bij de overlast die wordt ervaren van een windmolen of zonneveld. Daarom besteden wij hier begin volgend jaar extra aandacht aan. Zo kan een ieder die dat wil, ervaren hoe het is om in de buurt van een windmolen of zonneveld te wonen. Ook kwam naar voren dat men de mix van verschillende manieren van duurzame energie belangrijk vindt.

Wethouder Marcel Blind: “Ik ben blij dat inwoners er zo over denken. Het is niet de vraag ‘of het een of het ander’. Het is en, en, en. We moeten én besparen én zonnepanelen op daken leggen én gebruikmaken van nieuwe technieken, zoals opslag van energie. Wij kunnen dit alleen stimuleren. U kunt zelf de daad bij het woord voegen. Laat bijvoorbeeld eens een quickscan voor uw woning uitvoeren om te kijken wat u zelf kunt doen om energie te besparen en daarmee duurzamer te wonen. Want wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

Constructief gesprek

In totaal hebben op 7 en 13 december zo’n 150 inwoners en andere geïnteresseerden het gesprek gevoerd met de gemeente. Wethouder Blind: “We hebben goed geluisterd naar alle zorgen en wensen. Hier houden we in het verdere proces zo veel mogelijk rekening mee. We zijn blij dat de steun voor de grootschalige opwek van duurzame energie toeneemt en dat we constructief met elkaar in gesprek zijn geweest. Dat gesprek blijven we ook volgend jaar voeren. We houden geïnteresseerden op de hoogte via onze nieuwsbrief en de website. En we organiseren nog een aantal bijeenkomsten. Zo komen we samen tot een Energievisie die past bij onze gemeente.

Vervolg

De komende weken worden de opbrengsten van de avonden verwerkt. De vragen die zijn gesteld, worden beantwoord in een veelgestelde vragenlijst die een plek krijgt op de website. De zorgen en wensen die zijn geuit, nemen wij zo veel mogelijk mee in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie bevat de onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek. Tot en met 9 januari kan iedereen nog een zienswijze indienen. De zienswijzen die binnenkomen, worden opgenomen in de Nota van Beantwoording en waar nodig verwerkt in het document. Op onze pagina Energievisie leest u hoe u een zienswijze kunt indienen en vindt u alle informatie over dit project. Wilt u meer weten over energiebesparing? Kijk dan op het energieloket of vraag een quickscan aan bij Energieloket Salland.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen