U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Pand basisschool o.b.s. Elshof in verkoop met uitgebreide bestemming

Dat de openbare basisschool Elshof wordt opgeheven per 1 augustus 2015 was al bekend. Alle leerlingen van o.b.s. Elshof hebben vanaf volgend schooljaar een plekje gevonden op een andere school. Het pand waarin de school is gevestigd heeft echter nog geen nieuwe bestemming.

Het pand valt na opheffing van de school weer terug aan de gemeente. De gemeente heeft besloten om de bestemming ‘maatschappelijk’ uit te breiden met de bestemming ‘wonen’. Dit ligt helemaal in lijn met de ideeën vanuit Plaatselijk Belang Elshof en inwoners van de kern. “Met de woonbestemming kan een uitstekend maatschappelijk doel worden gediend”, aldus burgemeester Ton Strien.

Speelplek

Het trapveldje blijft voorlopig op dezelfde plek. De kinderen van de Elshof hebben hier nadrukkelijk om gevraagd. Er is nog overleg met het schoolbestuur over het overnemen van enkele speeltoestellen. Zodra hier duidelijkheid over is wordt samen met betrokkenen bekeken of de speeltoestellen verplaatst kunnen worden naar het trapveldje. De wens van Plaatselijk Belang Elshof is om op termijn een speelplek naast het buurthuis te realiseren.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen