B&W besluiten 15-11-2022

Aanwezig

  • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
  • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
  • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
  • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Afwezig

  • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 november 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

  • Reactie Regio Zwolle op Miljoenennota en Rijksbegroting 2023 – voor kennisgeving aan te nemen.
  • Mogelijkheid om in gesprek te gaan met Leonard Geluk tijdens (digitale) gespreksavonden op 15, 17, 21 of 29 november – voor kennisgeving aan te nemen.
  • Brief vanuit Gebiedstafel aan minister van der Wal ter ondersteuning aan brief van provincie aan minister over PAS melders.

BESLUIT:

De brief samen met de gebiedspartners te ondertekenen.

Deel dit
Mail
Bellen