B&W besluiten 19-10-2021

Aanwezig

  • de heer drs. H. Olthof, wethouder
  • de heer M. Blind, wethouder
  • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
  • de heer A.G.J. Strien, burgemeester

Afwezig

  • de heer H.G. Engberink, wethouder

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 oktober 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

  • Memo college-ontmoeting met college gemeente Heerde – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Budgetoverheveling en inzet proactief toezicht Wmo kwaliteit

Besluit

  1. In te stemmen met aanpassing van de dienstverlening en deze als addendum toe te voegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;
  2. In te stemmen met de herschikking van de begroting waarbij budget wordt gealloceerd voor proactief toezicht;
  3. In te stemmen met het gebruik van het positieve exploitatieresultaat 2020 voor aanpassing van de dienstverlening;
  4. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op de hoogte te brengen van dit besluit.

Samenvatting

GGD IJsselland voert sinds 1 januari 2017 voor de gemeenten in de regio IJsselland het Kwaliteitstoezicht Wmo 2015 uit.  Normaal gesproken gebeurt dat op basis van signalen of op basis van thema’s. De wens is om ook pro-actief kwaliteit te kunnen toetsen. Daarnaast is er sprake van meer bezwaren omdat rapporten over de onderzoeksresultaten over kwaliteit openbaar zijn. Om dit binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren is een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst en een verandering van de bestemming van middelen nodig. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het tevens nodig dat resterende gelden ook in 2022 gebruikt kunnen worden.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Budgetoverheveling en inzet proactief toezicht Wmo  pdf 96,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen