B&W besluiten 28-11-2017

Aanwezig

De heer A.G.J. Strien, burgemeester;
de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
de heer H.G. Engberink, wethouder;
de heer M. Blind, wethouder;
de heer A.G.J. Bosch, wethouder.

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 november 2017
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid scholen Olst-Wijhe naar aanleiding van eindverslag gesprekken basisscholen Olst-Wijhe, thema Verkeer
 4. Voorbereiding invoering Omgevingswet; uitstel invoering en projectplanning
 5. Ontwerp bestemmingsplan Waterstraat 32 te Wijhe
 6. Verkenning van de aanpak Versnelling sanering asbestdaken
 7. Behandelen verzoek intrekken diverse lasten onder dwangsom
 8. Instelling Adviesraad Samenleving en Meldpunt Sociaal Domein
 9. Beleid relatiegeschenken
 10. Verzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan de Boxbergerweg 23 te Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)
 11. Vaststellen Prestatieafspraken 2018 met SallandWonen
 12. Doorontwikkeling Holstohusconcept in relatie tot dienstverlening gemeente
 13. Vaststellen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
 14. Vaststelling bestemmingsplan Uiterwaarden
 15. Voorstel aangaande de inzet van de SVn gelden
 16. Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West Overijssel 2017-2020, Plan van aanpak Olst-Wijhe
 17. Voorstel voor vaststellen van de verordening jeugdhulp 2018
 18. Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2017
 19. Melding Beluit lozen buiten inrichtingen, Enkweg 56 te Wijhe (voormalige inrichting Autobedrijf van Gurp), voor het lozen van grondwater van een bodemsanering op het vuilwaterriool

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 28-11-2017  pdf 310,5 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen