U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 19-12-2017

Aanwezig

de heer A.G.J. Strien, burgemeester;
de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
de heer H.G. Engberink, wethouder;
de heer M. Blind, wethouder;
de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 december 2017
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Handboek Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten en managementrapportage zelfevaluatie BRP en PNIK
 4. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 van de gemeente Olst-Wijhe
 5. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018
 6. CAR-UWO
 7. Voorstel koppeling van arrangementen aan verbonden partijen
 8. Vervanging armaturen/masten openbare verlichting 2018-2020, planning
 9. Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Erveweg 10 te Welsum
 10. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene zaken over een bezwaarschrift tegen acceptatie melding incidentele festiviteiten Sportcafé De Hooiberg
 11. Dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit subsidieverstrekking Verordening Jeugdhulp
 12. Vaststelling Grondprijzenbrief 2018
 13. Uitvoeringsplan Spelen 2018
 14. Jaarplan Integrale Veiligheid 2018
 15. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken inzake tegemoetkoming planschade Joke Smitlaan 43 te Olst
 16. Toezegging 360 inzake toeristenbelasting Summercamp Heino

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 19-12-2017  pdf 255,4 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen